PAROC ZERO – brandsikker og energieffektiv

construction site

Energieffektivisering af bygninger er et af de vigtigste tiltag for at nå klimamålene for energianvendelse og udledning af drivhusgasser. EPBD (European Performance of Buildings Directive) anbefaler at alle nye offentlige bygninger fra og med 2019 skal konstrueres iht. Bygningsklasse 2020.  

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 

Et 2020-hus er et hus med en særdeles god energimæssig ydeevne. Det lave energibehov, som er tæt på nul, bør i høj grad dækkes af vedvarende energikilder, herunder dem, der produceres på stedet eller i nærheden.

For at spare energi i byggesektoren er det også nødvendigt at fokusere mere på at opgradere den eksisterende bygnings­masse. Ved at opgradere klimaskærmen for fritliggende huse bygget før 1990 kan man opnå en energibesparelse på op til 8 TWh.

PAROC ZERO er et fleksibelt isoleringskoncept, som er en unik løsning til isolering af både nye og eksisterende bygninger, så de opfylder 2020-hus-standarderne.

Ydervægge

facade CortexYdervægge er en del af klimaskærmen, som beskytter mod vejr og vind, lyd og brand. En udvendig heldækkende isolering giver bygningen et fugtsikkert isolerende lag med minimale kuldebroer. PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO kan monteres på ydersiden af bærende konstruktioner af massivt træ, kryds­lamineret træ, beton, tegl samt trækonstruktioner. På vindudsatte steder og i højere bygninger kan der anvendes PAROC Cortex One eller en kombination af Klimaplade ZERO og PAROC Cortex.

Eksisterende trækonstruktioner som eksempel­vis udfyldningsvægge kan i visse tilfælde kræve et heldækkende lag krydsfiner med en tykkelse på mindst 15 mm for at give et stabilt underlag til fastgørelse af facadebeklædningen.

En ventileret facade skal have et drænende og kapillarbrydende lag bag beklædningen. Hvis dette lag består af en luftspalte, forbedres fugtsikringen normalt ved at lave en såkaldt totrins­tætnet facade, hvor regnafledningen adskilles fra lufttrykfaldet. På den måde bliver lufttrykfaldet over facadebeklædningen mindre, og mængden af regnvand, der ellers ville være trængt igennem facadebeklædningen på grund af vindtrykket, begrænses. Derfor er det bedst at have en luftspalte bag facadebeklædningen. Formålet med denne spalte er også at fjerne fugt, der trænger ind i bygningen via facadebeklædningen eller via diffusion fra konstruktionen. 

 

PAROC ZEROfix

zerofixPAROC ZEROfix er en unik, selvbærende fastgørelsesmetode til udvendig isolering af ydervægge. Fastgørelsesmetoden består af

  1. vandrette facadeskruer, som tager vindlasten,
  2. vinklede facadeskruer, som tager den lodrette last fra facaden.

Denne kombination giver en særdeles robust konstruktion minimalt med kulde­broer og klarer vægten af både isolering og udvendig 
beklædning.

Systemet kan både anvendes til nybyggeri og renovering og monteres hurtigt. Du kan dække store arealer på én dag, hvilket gør løsningen både omkostnings- og tidseffektiv.

Isolering

PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO er en homogen stenuldsplade, som monteres i et eller flere lag på den underliggende konstruktion.

Pladen har formatet 1200 x 600 mm og tykkelserne 100, 150, 200 og 250 mm. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A1. 

PAROC Cortex og PAROC Cortex One er en stenuldsbaseret løsning, der består af en stenuldsplade beklædt med et ikke-brændbart, vindtæt lag. 

PAROC Cortex One med formatet 1500 x 600 mm og tykkelserne 150 og 200 mm. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A2-s1,d0. 

PAROC Cortex med formatet 1800 x 1200 mm og tykkelsen 30 mm kan monteres på ydersiden af Klimaplade ZERO i specielt vindudsatte områder. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A2-s1,d0.

Paroc Zero betonTilbehør

Typegodkendelse

RISE Certifiering i Sverige har udfærdiget en typegodkendelse for facadesystemet PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO med løbenummer SC1384-17, som omfatter isolering, fastgørelsesskruer og brandhæmmende trælægte. Facadesystemet opfylder kravene til brandsikring og fugtsikring i henhold til bygningsreglementet samt holdbarhed, dimensionering og vindbelastning. Typegodkendelsen findes i sin helhed på her.