Energieffektivitet er afgørende

Den bedste energi, både billigst og mest bæredygtig, er den, der ikke bruges. Bygninger og os, der bor i dem, tegner sig for mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug i EU. Hvordan kan vi så reducere energiforbruget? Svaret er enkelt: Gennem isolation. Ved at forbedre bygningers energieffektivitet reduceres behovet for energi, også på lang sigt.

EU har erklæret, at det vil være klimaneutralt i 2050. Ca. 90 % af vores nuværende boligmasse i EU forventes at forblive på plads i 2050. 75 % af disse er ikke energieffektive. Samtidig er renoveringsprocenten skræmmende lav, ca. 1 % om året*, hvilket passer dårligt med EU's mål og investeringen i renoveringsbølgen, den grønne pagt.

Bygningers energieffektivitet er afgørende for at nå klimamålene. Isolering spiller en vigtig rolle her, hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller renovering. Med dagens skyhøje energipriser betaler en investering i isolering sig hurtigere end nogensinde. PAROC Stenuld er en naturligt holdbar isolering, der giver bygningen både brandsikring og energieffektivitet i samme produkt. Isolation er en nøgle til løsningen.

* Kilde: Det svenske energiagentur

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Ved at forbedre energieffektiviteten sparer du både energikroner og naturens ressourcer!

Prosaver-responsive-design

Jeg vil gerne vide mere om energieffektivisering!

contact-technical-support-icon

Energieffektive boliger til studier og studentliv

fredrik-andersson-mvb-650x417

I både Sverige og Danmark er der i dag mange boliger, både enfamiliehuse og etageejendomme, der har et stort behov for renovering og energieffektivitet. Et eksempel er studieboligerne i studiebyen Rosendal i Göteborg. Nu får bygningerne et brandsikkert og energieffektivt isoleringslag til en lys fremtid med lavere energiforbrug og øget komfort.

Fredrik Andersson, site manager fra byggeentreprenøren MVB, fortæller om produktvalget, PAROC Stenuld i form af PAROC Cortex, med indbygget vindstof, i kombination med PAROC eXtra.

"Vi arbejder i MVB meget med energibalancering. I dette projekt opfylder denne løsning vores krav meget godt."

Energieffektivisere! Det er godt gået!

At reducere energiforbruget ved ekstra isolering er en god investering. Faktum er, at du begynder at spare, mens du installerer isoleringen.

For at forkorte startafstanden har vi samlet instruktioner til, hvordan du nemt kan renovere og desuden isolere forskellige dele af dit hus. Hver del indeholder specifikke produktanbefalinger og kan downloades som et PDF-dokument. Nedenfor er nogle eksempler.

Tilføjelse af isolering er logisk

I rapportserien "Grøn logik"* hedder det, at yderligere isolering af bygninger og installationer reducerer energiforbruget og er både økonomisk og økonomisk rentabelt. Ved yderligere at isolere facaden med en decimeter ekstra isolering eller loftet med to decimetre halveres energitabet via tag og vægge.

Energieffektivitet er den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at reducere energipriserne på og nå klimamålet. En privatperson, der desuden isolerer sit hus, får investeringen tilbage to gange i 30 år. Samfundet får investeringen tilbage fire gange.

* Rapporten om ekstra isolering er en del af rapportserien Green Logic initieret af Swedisol. Begge rapporter er udarbejdet af Agneta Persson og kolleger hos Anthesis
50-dk

Jeg vil gerne vide mere om energieffektivisering!

contact-technical-support-icon