Efterisolering af loft

Varme stiger opad og med dårlig eller for lidt loftisolering, er varmetabet meget stort. Isolering af loftet er en foranstaltning som koster relativt lidt og er ofte let at udføre af autoriseret ind blæsere - og giver besparelser, straks. I et dårligt isoleret hus bør loftet være det allerførste, der efterisoleres. 

Når loftet skal efterisoleres er der flere muligheder, man kan enten vælge traditionel isolering med plader eller udblæsning af løsuld.

Efterisolering af loftet – oppefra

Isoleringen lægges direkte på ekst. isolering hvis sådan findes eller på ekst. gulvafdækning, hvis sådan fi ndes i tagrummet. Isoleringen bør lægges i flere lag med forskudte samlinger. Inden isoleringen udføres er der nogle indledende ting som skal udføres: karme ved adgangslemme og gangbroer skal forhøjes. Eventuelle installationer som måtte være i tagrummet skal måske flyttes som følge af merisoleringen. Ved udhænget monteres vindafledere for at sikre, at ventilationen ikke spærres, når den nye isoleringen lægges helt ud til taget. 

Hvad du har brug for:

PAROC eXtra, A-Byg
PAROC XVA 002, Vindafleder

1. Glat til eksisterende isolering

Start med at udjævne den eksisterende isolering. Hvis isoleringen mangler eller er for dårlig, skal den udskiftes. Vær omhyggelig, når du tildanner den nye isolering og sørg for at isoleringen klemmer tæt mod alle kanter og fylder alle hulrum ud. Start udlægningen ude fra taget og arbejd indefter, så undgår man, at skulle træde på den nye isolering for at kunne komme helt ud til taget.
adding-extra-insulation-attic-slabs-step-1-DK

2. Læg isoleringen ud

Udlæg de næste lag med forskudte samlinger. Tildan omhyggeligt omkring alle gennemføringer og ude mod Vindaflederne skæres den nye isolering i smig. Fortsæt til den ønskede
isoleringstykkelse.
adding-extra-insulation-attic-slabs-step-2-DK

3. Monter isolering

Det øverste lag isolering kører ubrudt igennem over spærfødderne.

Husk også at isolere loftlemmen, så kuldenedslag undgås.

DIY-1-byggmatta

Efterisolering af loftet – nedefra på undersiden

Hvis det af forskellige årsager er umuligt at efterisolere oppe i tagrummet, er isolering på undersiden af bjælkelaget måske en mulighed. Det kræver dog, at rumhøjden stadig er overholdt. Elinstallationer og eventuelle vvs-installationer skal forlænges korrekt, hvilket kræver medvirken af fagfolk. 

Hvad du har brug for:

PAROC eXtra, A-Byg
PAROC XMV 020, Luft- og dampspærre
PAROC XST 013, Tætningstape

1. Monter lægter

Søm eller skru f.eks. lægter 45 x 95 mm, med c-afstand 600 mm. Brug fast stokmål på 555 mm for at få den nøjagtige afstand mellem hver eneste lægte.

adding-extra-insulation-attic-slabs-step-1B

2. Monter isolering

Når lægterne er monteret, monteres isoleringen. Sørg for at isoleringen klemmer og fylder godt ud. Brug eventuelt montagebånd for at undgå, at isoleringen falder ned under det videre arbejde.
adding-extra-insulation-attic-slabs-step-2B

3. Monter dampspærre

Derefter monteres plastfolie (dampspærre) over hele tagfladen, med mindst 200 mm overlapning. Tape alle samlinger og vær omhyggelig med forsegling i alle hjørner og ved alle gennemføringer.


adding-extra-insulation-attic-slabs-step-3B-DK

4. Monter panel och loftbeklædning

Montér forskalling (typisk pr. 300 mm) som passer til den efterfølgende loftbeklædning. Afsluttende behandling – måske maling.
adding-extra-insulation-attic-slabs-step-4B