Etterisolering af bjælkelag over krybekælder

Merisolering af bjælkelaget over krybekælderen er en god investering - lavere varmeudgifter, kulde og træk minimeres og der opnåes bedre indekomfort. Husets værdi forøges tilsvarende.

Der er to måder, når der skal isoleres i bjælkelaget. Oppefra: Eksisterende gulv brydes op og isoleringen monteres oppefra og nyt gulv lægges. Den anden mulighed, er at isolere nedefra - fra krybekælderen. Denne metode vælges, hvis det eksisterende gulv ønskes bevaret og der i øvrigt er plads nok til at gøre arbejdet nedefra.

Etterisolering oppefra

Etterisolering af bjælkelag fra oven er noget, du selv kan gøre, og effekterne bliver rigtig gode. Ud over varmeisolering opnår ejendommen øget brandmodstand, den opnår fugt- og vandbestandighed, der holder hele bygningens levetid.

Hvad du har brug for:

PAROC eXtra, A-Byg
PAROC Luft.- og dampspærre (XMW 020),(pdf)

1. Før du starter

Start med at bryde gulvbrædderne op og fjern den gamle isolering i bjælkelaget. Nu gælder det om at efterse og eventuelt reparere fundamentet. Ryd op i alt organisk materiale, for eksempel løse træstykker. Tjek at fundamentet er godt ventileret gennem udluftninger i soklen.
adding-extra-insulation-floor-step-1
adding-extra-insulation-floor-step-2

2. Luft- og dampspærre

Sørg for, at du har en c/c-afstand på højst 600 mm på bjælkelaget. Har du en større afstand, så regulér denne, som det er muligt. Vi anbefaler mindst 200 mm isolering i bjælkelaget. Hvis bjælkelaget er for lavt, kan du påfører på enten ovenpå eller under bjælkerne.

Højden af isoleringen skal være lig med højden af bjælkerne. Fjern alt organisk materiale, såsom løse stykker træ m.v. fra krybekælderen. Kontrollér at krybekælderen er ventileret og eventueller ventiler ikke er stoppet til.

Hvis ikke der er et egentlig betongulv i krybekælderen, afdækkes jorden med plastfolie for at forhindre fugt i at stige op. Sørg for at plasten ligger fast – eventuelt med nødvendig ballast.

3. Påsøm lister

Påsøm lister på undersiden af bjælkerne som underlag for vandfast plade som bund mellem gulvbjælkerne. Forsegl pladen langs ydervæggen, så tæthed opnåes.
adding-extra-insulation-floor-step-3

4. Montér isoleringen

Montér isoleringen. Sørg for at isoleringen slutter helt tæt til bjælkelaget og ydermur. Isoleringen skal fylde hele bjælkelaget – op til overside bjælker.
adding-extra-insulation-floor-step-4

5. Nyt gulv

Montér nyt gulv - plader eller brædder.adding-extra-insulation-floor-step-5

En anden metode til at få varmere gulv

Merisolering nedefra er måske nemmere - hvis der er plads nok at arbejde på i krybekælderen og gulvet på oversiden ikke skal udskiftes. Sørg også her for, at varmeisoleringen ikke dækker for ventilationsriste ind til krybekælderen.

Hvad du har brug for:

PAROC Solid, A-plade
PAROC ROB 80, Tagboard
PAROC Luft- og dampspærre (XMV 020), (pdf)
PAROC Fugefilt (XSI 003), (pdf)

1. Før du starter

Fjern eksisterende gammelt isolering og lignende i bjælkelaget. Mørkede og beskadigede dele udskiftes. Lad en elektriker hjælpe dig med el-installationer.
adding-extra-insulation-floor-step-under-1

2. Lufttæt mod ydervæggen

Sørg for at ydervæggen er tæt, hvor isoleringen lægger op mod muren.

Der bør være plads til mindst 200 mm isolering. Påfør bjælkelaget hvis ikke isoleringstykkelsen kan være der.

Sørg for at ventilationsåbningerne ikke spærres af merisoleringen.
adding-extra-insulation-floor-under-step-2

3. Montér isoleringen

Montér isoleringen nedefra og kontrollér ventiler ikke er stoppet til. at isoleringen slutter tæt mod bjælkerne, gulvet ovenover og ydervæg. Fasthold isoleringen i fornøden omfang, så den ikke falder ned inden beklædning på undersiden er monteret.

På undersiden monteres en gennemgående 20 mm hård tagboard, som både forhindrer isoleringen i at falde ned og samtidigt også virker isolerende.

adding-extra-insulation-floor-under-step-3

4. Rengøring og lukning

Fjern alt organisk materiale, såsom løse stykker træ m.v. fra krybekælderen. Kontrollér at krybekælderen er ventileret og eventuelle ventiler ikke er stoppet til.
adding-extra-insulation-floor-step-under-4