Eftersiolering og indrag loftsrummet

At bygge rum på loftet kræver ekstra isolering, men hvis pladsen er ledig, er det en rentabel investering og en bekvem måde at få flere rum i huset på. Udover den rentable investering er der også et overskud i forhold til bæredygtighed med lavere energiforbrug til opvarmning. Myndighedernes anbefaling er, at man skal tilstræbe at nå samme isoleringsstandard ved nyproduktion. Med vores beregningsværktøjer kan du beregne din besparelse alt efter den aktuelle vægkonstruktion og hvilken løsning du vælger.

Indrag loftsrummet og merisolér

Et godt isoleret loftrum reducerer varmetabet, og der skal mindre energi til for at opvarme bygningen som helhed. Derudover skaber det muligheder for hele familien at bruge ubrugte overflader. Ud over varmeisolering opnår ejendommen øget brandmodstand, den opnår fugt- og vandbestandighed, der holder hele bygningens levetid.

Hvad du har brug for:

PAROC eXtra, A-Byg
PAROC XVA 002, Vindafleder
PAROC XMV 020, Luft- og dampspærre
PAROC XST 013, Tætningstape

1. Før du starter

Først skal du sikre dig, at tagrummet er ventileret. Der bør være en luftspalte forneden ved tagfoden og øverst i tagkonstruktionen (kip). Der skal også være en luftspalte på hele tagfl aden mellem tagdækningen og isoleringen. Den enkleste måde at sikre ventilationen ved tagfoden kan f.eks. være med PAROC Vindafl eder XVA 002.

Vindaflederen skal sikre, at loftisoleringen ikke spærer for ventilationen videre op i tagrummet. Vindaflederen skal føres min. 150 mm op over isoleringens tykkelse. Dette sikrer at ventilationsluften ikke går ned i isoleringen og derved forringer isoleringsevnen.


adding-extra-insulation-attic-1

2. Gulvisolering

Udjævn eller reparer eksisterende isolering, som kan bibeholdes. Fugtig eller ødelagt isolering bør fjernes og eventuelle skader på træværk

behandles. Den nye gulvisolering udlægges i niveau med overside spær og eventuelt yderligere lag føres hen over spær. Isoleringen må ikke betrædes direkte, så monter enten plader eller en gangbro i det fremtidige tagrum, hvor der ikke skal monteres et egentlig gulv.adding-extra-insulation-attic-2

3. Isolere vandrette konstruktion

I den vandrette konstruktion (skunk) bør der isoleres op til ca. 500 mm isolering i alt (inklusive brugbar ekst. isolering) med PAROC eXtra

A-Byg. Det samme gælder de lodrette og skrå vægge i den nye opbygning. Overvej nøje hvor du vil have stikkontakter og radiatorer. Konsultér evt. en elektriker og blikkenslager for de bedste resultater.

Hvis de ekst. lodrette støtteben (skunvæg) ikke har plads til den ønskede tykkelse af isoleringen, er du nødt til at fore på i nødvendigt omfang.

Lav en inspektionsluge til skunken på hver langside af loftsrummet. Lemmen bør være isoleret og slutte helt tæt, når den er lukket.

Den lodrette skunkkonstruktion isoleres med PAROC eXtra A-Byg. Sørg altid for, at isoleringen har tilpas overstørrelse (5-10 mm), så den slutter tæt til træværket alle steder og kuldbroer undgåes. Brug generelt altid hele isoleringsplader, hvor det er muligt.

adding-extra-insulation-attic-3

4. Isolere skrå loft

I overgangen ved de lodrette skunkvægge og det skrå loft og øverst af det skrå loft (i kip) monteres også vindafl edere, for at sikre tilstrækkelig ventilation.

Som isolering på de skrå flader, bruges en isolering som er pålagt en vindafdækning. Isoleringen monteres med vindafdækningen udad. Kontrollér at der er ca. 25 mm luft mellem isolering og tag. Det kan blive nødvendigt, at fore på spærene, for at få plads til

isoleringstykkelsen. Brug eventuel montagebånd for at holde isoleringen på plads, indtil du kan montere dampspærre og indvendig beklædning.

Hvis der skal være adgang til øverste tagrum i kip, skal der etableres en loftslem i nødvendigt omfang.

adding-extra-insulation-attic-4

5. Montere dampspærren

Hæft dampspærren sikkert til alle konstruktionsdele. Vær omhyggelig med tilstrækkelig overlapning af folien. Træk plastfolien 200 mm på ud på gulvfladen. Tape omhyggeligt alle samlinger og gennemføringer med ældningsbestandig tape.

adding-extra-insulation-attic-5

6. Monter forskalling

Montér nødvendig forskalling pr. ca. 300 mm – dog afhængig af type indvendig beklædning.

Herefter lægges gulv og væggene beklædes. Koordinér arbejdet med elektriker og eventuelt blikkenslager for alle installationer i væg og loft.
adding-extra-insulation-attic-6

7. Isolere loftet

Til sidst isoleres loftrummet oppe i kippen. Dette kan gøres via loftlemmen, hvis loftet er beklædt eller isoleringen kan monteres fastholdt (med montagebånd) mellem spærrene som ved skråvæggen. Isoleringen i loftet bør være ca. 500 mm.
adding-extra-insulation-attic-7

8. Afslutning

Nu er det bare at spartle, male eller tapetsere til sidst.
adding-extra-insulation-attic-8