Vurderingssystem for byggeri

hus med träfasad

Paroc har produkter, der hjælper ejeren af en ejendom med at opnå gode værdier ved miljøcertificering af bygninger i henhold til de mest almindelige certificeringssystemer, f.eks. Green Building, BREEAM, LEED, Miljöbyggnad og Svanemærket. Systemerne har forskelligt omfang og vurderer miljøaspekter på forskellige måder. Her er en kort beskrivelse af nogen af de vurderingssystemer, hvor vores produkter spiller en vigtig rolle.

Et livscyklusperspektiv sikrer langsigtede og holistiske vurderinger og tager hensyn til en bygnings energieffektivitet, herunder energibesparelser, i hele dens levetid. Vi støtter vurderinger af bæredygtighed baseret på CEN- og ISO-standarder.

Der udarbejdes en standard, ’Bæredygtigt byggeri’, af CEN Technical Committee 350. Der findes også ISO-standarder for livscyklusanalyser og miljøvaredeklarationer. Læs mere om standarderne på European Committee of Standardisation og International Organisation for Standardisation.

Frivilligt klassificeringssystem

Med et klassificeringssystem for bygninger kan investorer, myndigheder og andre involverede parter sammenligne forskellige ejendomme på en ensartet måde. Klassificeringssystemet giver gennemsigtighed ved at vise bygningens præstation i det planlagt miljø i hele dens levetid. Klassificeringssystemet rangerer bygningerne ved hjælp af indikatorer i forskellige kategorier. Disse indikatorer har tærskelværdier i både nationale og internationale bestemmelser. Via koefficienter giver indikatorerne til sammen en samlet vurdering af projektet.

  I flere lande findes der et ’Green Building Council’, der foretager certificering af miljøvenligt byggeri. Disse nationale organisationer har også oprettet et verdensomspændende World Green Buildings Council for at kunne sammenligne erfaringer og lære af hinanden. I Danmark certificeres byggeri via DGNB, en certifieringsordning som håndteres af Rådet For Bæredygtigt Byggeri.

Læs mere på World Green Building Councils hjemmeside og på Rådet For Bæredygtigt Byggeri hjemmeside. 
   
Breeam 

BREEAM
BREEAM kommer oprindeligt fra Storbritannien og er et system for miljøcertificering af bygninger.  Det vurderer en bygnings projektering, konstruktion, opførsel og anvendelse ved hjælp af almindeligt anerkendte præstationsmålinger, der sammenlignes med etablerede standarder. Målingerne omfatter et bredt område af kategorier og kriterier fra energi til økologi. BREEAM findes i både landespecifikke versioner, der er tilpasset de lokale forhold, og internationale versioner til certificering af individuelle projekter i hele verden. Sveriges Green Building Council har tilpasset BREEAM til svenske forhold, og den svenske version, BREEAM-SE, anvendes på det svenske marked. 

Læs mere på BREEAM’s hjemmeside. Læs også mere om BREEAM-SE her.

   
LEED logo 

LEED
LEED Green Building Rating System er det mest kendte vurderingssystem, der er udviklet af nonprofitorganisationen U.S. Green Building Council. Systemet bruges til vurdering af en bygnings miljøpræstation. Systemet er baseret på point, så et projekt kan opnå point for miljøvenlige foranstaltninger i forbindelse med opførelsen og anvendelsen af en bygning. LEED-certificeringen, der også omfatter tredjeparters færdiggørelse, dokumenterer over for kunden og for offentligheden, at miljømålene er opfyldt, og at bygningen fungerer efter hensigten.

Læs mere om LEED-certificeringen på Green Building Certificate Institutes hjemmeside.

   
 

Svanemærket
Svanemærket sikrer, at kriterierne for miljø- og sundhedsfarlige stoffer, energi- og ressourceforbrug, affaldshåndtering, genanvendelse osv. er opfyldt. På nuværende tidspunkt er der ingen kriterier for at svanemærke isoleringsprodukter generelt. Derimod er det muligt at svanemærke en bygning med de Paroc-produkter, der er anført på Svanemærkets portal for byggematerialer. Svanemærket har udarbejdet et kriteriedokument for parcelhuse, lejlighedsejendomme og børnehaver.

Læs mere på Svanemærkets egen hjemmeside.