Varme rør - rørisolering

rørledninger i taket
Varmtvandsrør til husholdningsbrug kræver en effektiv isolering, for at vandet skal have den rette temperatur, hvor det bliver brugt. Desuden skal isoleringen mindske varmetabene og på den måde give det laveste mulige energiforbrug og driftsomkostninger. Rør til varmesystemer isoleres for at begrænse varmetab og for at transportere varmen til det rette sted, f.eks. varmevekslere og radiatorer, til rette tid.

Varmtvandsrør til husholdningsbrug

I forbindelse med varmtvandsrør til husholdningsbrug indebærer alt varmetab samtidig et energitab, som kan begrænses. Varmefyret opvarmer vandet til den rette temperatur, og derefter skal rørene sørge for, at vandet kommer frem til tappestederne med den rette temperatur. I DS 439:2000 Norm for vandinstallationer står der, at vandinstallationer bør udformes, så temperaturen på det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen ved normalt brug ikke falder til under 50° og under 45° ved spidsbelastning.

Varmesystemer

I det meste af året er det nødvendigt at tilføre bygninger varme, og dette sker med forskellige typer af varmesystemer. Rør til varmesystemer med radiatorer isoleres ikke kun for at mindske varmetab, men også for at temperaturfaldet skal begrænses, og at ydertemperaturen ikke skal blive for høj. 

Beskyttelse mod frost

Hvis et koldt postevandsrør monteres i et uopvarmet rum, for eksempel udendørs eller i en kælder, skal røret og dets indhold beskyttes mod frost. En korrekt dimensioneret rørisolering giver en effektiv beskyttelse mod frost. Nogle gange er der også behov for et varmekabel, især ved kolde forhold og mindre rørdimensioner og når flowet i røret er lavt.

Det rette produkt på rette sted

Til isolering af lige rørledninger anbefaler Paroc rørskåle med et yderlag af armeret aluminiumsfolie, også kaldet PAROC HVAC Section AluCoat T og PAROC HVAC Combi AluCoat T.

 

 

 

 

Paroc beregningsprogram

Anvend beregningsprogrammet, PAROC Calculus, til at finde den anbefalede isoleringstykkelse og den løsning, der passer bedst til dine behov. Med programmet er det også nemt at beregne varmetab, ydertemperatur og temperaturfald. 

Læs mere om Brandsikre rørgennemføringer here > 
Læs mere om Kolde rør her >
Læs mere om Drænrør & spildevandsrør her >