Lydisolering af væg og gulv

Behovet for individualitet og komfort øges, da omgivelserne bliver mere og mere støjende. PAROC Stenuld skaber betingelserne for en komfortabel og sikker indkvartering og kan bruges både i vægge og gulve for at reducere forstyrrende støj fra naboer eller udefra og i bjælker for at reducere støj fra gulvet ovenfor.
Lydisolering beskriver, hvor meget lyd, der dæmpes, når den passerer gennem en konstruktion. Bygninger kræver to typer lydisolering: luftlydsisolering og trinlydsisolering, det vil sige lydisolering af vægge og indvendige vægge, henholdsvis lydisolering af gulve og strøer.
PAROC Stenuld er fremragende som luftlydsisolering, når du ønsker at isolere vægge for at reducere lyd produceret direkte i luften. PAROC Stenull reducerer ikke kun støj mellem rum, men er også nem at installere, øger brandsikkerheden og er en investering for fremtiden.
En enkel og langsigtet måde at gøre et rum mindre følsomt på er at isolere vægge, gulve og strøer med PAROC Stenuld. Takket være strukturen af stenulden skabes en sikker lydisoleringsløsning.


Lydisolering af vægge og gulve kan opnås på en række forskellige måder. Behovet for lydisolering i bygninger har været kendt længe. Unødvendige lyde kan give stress, træthed og koncentrationsbesvær. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan støj have både midlertidige og permanente effekter på menneskets fysiologiske funktioner. Der er flere måder at løse problemet med støj og uønskede lyde på:

 • Monter PAROC Stenuld som nyt væglag på en eksisterende væg
 • Byg en skillevæg og isoler rummet
 • Riv den eksisterende væg ned og byg en ny, mere velisoleret
 • Installer lydabsorberende paneler, der reducerer støj
 • Brug stoffer til at reducere støj

Den nemmeste og billigste måde er dog at montere PAROC Stenuldsisolering som nyt væglag på dine eksisterende vægge. Udover fremragende lydisolering og dermed højere levestandard øges bygningens værdi og isoleringen bidrager også til øget brandsikring.

A) Lydisolering af skillevægge

Anvend luftlydsisolering, når du vil isolere mod lyde, der frembringes direkte i luften. Beregn den nødvendige mængde med reduktionstallet Rw eller R`w. Jo større tallet Rw er, desto bedre er isoleringen. Værdierne skal korrigeres (C og Ctr), hvis der er andre specielle lyde i det omgivende miljø.

Rw + C for lyde som f.eks.:

 • Boligstøj
 • Støj fra højhastighedstoge
 • Støj fra industri (høje og mellemhøje frekvenser)

 

Rw + Ctr for lyde som f.eks.:

 • Gadestøj
 • Støj fra lavhastighedstoge
 • Musik fra forlystelseslokaler
 • Støj fra industri (mellemhøje og lave frekvenser)
Lydisolering af indervægge
De laveste krav til lydisolering kan opfyldes med en væg med ét lag. Hvis væggens masse bliver fordoblet, øges lyddæmpningstallet til ca. 6 dB. Lyden absorberes af isoleringen. 
Lydisolering af indervægge
Lydisolering mod lave frekvenser kræver større masse. For at få en større masse anvendes en væg med dobbelte lag. Den mest effektive måde at øge massen er at lægge flere tynde lag gipsplade oven på hinanden. Sæt isolering i mellemrummene for at forbedre lydisoleringen. Med isolering i en væg forbedres lydisoleringen med 5-10 dB sammenlignet med en uisoleret væg.  
 
 

B) Lydisolering af flydende gulve

Anvend trinlydsisolering til flydende gulve. Beregn den nødvendige mængde ved hjælp af lydtryksniveauet i rummet nedenunder. I nationale regler er "højeste trinlydsniveau" ofte angivet. Et lavt Ln eller L’n indebærer, at gulvets trinlydsisolering er god. Ln og L’n måles i frekvensområdet 50-5000 Hz. Ln måles i laboratoriet, mens L’n måles i felten.

PAROC stenuld har udmærkede egenskaber til flydende gulve. Det er tilstrækkeligt hårdt til at bære belastningen fra et øverste lag (gulvet) og tilstrækkelig bløst til effektivt at mindske vibrationerne mellem konstruktionslagene i gulvet. Den vigtigste egenskaben for isoleringsmaterialer kaldes dynamisk stivhed og udtrykkes i MN/m3. Jo lavere dynamisk stivhed for PAROC-produktet, des bedre lydisolering har det.

Lydisolering af flydende gulve  Trækonstruktioner er vanskelige at forbedre. Fugerne er stive, og de har en lav strukturel vægt. Alle situationer skal vurderes for sig.

Et bjælkelag af beton har i forvejen en relativt god luftlydsisolering. Nye krav til trinlydsisolering gør beton til et stadig mere almindeligt valg til flydende gulve.

Du finder flere oplysninger om flydende gulve og deres lydisoleringsværdier her