Paroc-fabrikken i Polen: produktionslinjer med elektrisk smeltning skiftede til 100 % grøn strøm

VEDVARENDE ENERGI  19/09/2022

 

Omstillingen er gjort mulig af aftalen Virtual Power Purchase Agreement, underskrevet af Owens Corning, som sikrer vindenergiforsyningen i de næste 10 år. Skiftet til grøn strøm vil have en betydelig indvirkning på CO2-aftrykket fra den polske fabriks produkter.

På årets første dag i 2022 tog Owens Corning Paroc et stort skridt på vores bæredygtighedsrejse. Den dag skiftede OC Parocs fabrik i Polen til 100 % grøn strøm i de to nyeste produktionslinjer.

Skridtet er særligt vigtigt, fordi den polske fabrik er den største af OC Parocs fabrikker i Europa og har to moderne produktionslinjer, der blev åbnet i 2008 og 2020, og som anvender elektriske smelteovne

"I Polen er elproduktionen stærkt afhængig af kul. Da den elektricitet, der anvendes i vores to produktionslinjer med elektrisk smeltning i Polen, nu er 100 % grøn, er overgangen betydelig og nedbringer CO2-udledningen fra produkterne betydeligt," siger John McVey, Europe Energy Lead at Owens Corning.

Ved at overholde regnskabsstandarderne i GHG Protocol Scope 2 Guidance fra World Resources Institute, som ændres til GHG Protocol Corporate Standard, vil produktionsprocessen for den polske fabriks elektriske smelteovn ved brug af grøn strøm skabe 80 % mindre CO2-udledning end en kupolovn.

"Vi gør en stor forskel her", siger John McVey.

Forskellen bliver gjort mulig ved hjælp af en Virtual Power Purchase Agreement eller VPPA – en aftale om køb af virtuel strøm.

Støtte til væksten i vedvarende energi i Europa

renewable-electricityFor at gøre den grønne omstilling til virkelighed i Polen underskrev Owens Corning sidst i 2021 en aftale om køb af virtuel energi med Octopus Renewables for at skaffe energi fra deres Ljungbyholm-vindmøllepark i det sydlige Sverige. 

Owens Corning har indgået to VPPA-aftaler, som skal levere en årlig kapacitet af grøn strøm på over 90 MW i løbet af de næste 10 år. Det vil bidrage til at dekarbonisere Owens Cornings europæiske aktiviteter og nå bæredygtighedsmålene. OC Paroc er forpligtet til at nå 100 % grøn strøm i 2030. 

"En øget anvendelse af vedvarende energi er en vigtig del af vores plan om at dekarbonisere vores drift og nedbringe den CO2, som vores produkter indeholder. Denne aftale er endnu et skridt i retning af vores mål om 100 % grøn strøm," siger Frank O'Brien-Bernini, Senior Vice President og Chief Sustainability Officer hos Owens Corning.

Ifølge John McVey er denne aftale særlig vigtig af to grunde.

"Ved at underskrive VPPA’en sikrer vi ikke blot forsyning af grøn strøm til vores fabrik i Polen, men gennem additionalitet bidrager vi også til væksten på markedet for vedvarende energi. I OC vil vi fortsat søge efter muligheder for at investere i vedvarende energi."

Du kan få mere at vide om vores mål og fremskridt for grøn strøm samt vores andre mål for 2030 ved at besøge vores Bæredygtighedsrapport 2021.