PAROC Hvac Combi - det største kombinationsprodukt i sin klasse

PAROC Hvac Combi AluCoat T er en præfabrikeret isolering af ubrændbar stenuld belagt med armeret overlappende aluminiumfolie og tape i længderetningen. Anvendelsesområdet er isolering af varme rørledninger samt isolering af koldtvandsledninger og rørledninger til komfortkøling, når fugetætning udføres i overensstemmelse med vores dokumenterede monteringsanvisninger. 

I sortimentet indgår isolering til rørdimensionerne 12-18 mm, 22-28 mm, 32-38 mm samt 42-48 mm. Tykkelse 20-80 mm. Længde 1200 mm. 
PAROC Hvac Combi AluCoat T er en rørskål, der passer til flere rørdimensioner. Vi udvider nu sortimentet og lancerer yderligere to dimensioner, så det dækker rørdiametre helt op til 48 mm. PAROC Hvac Combi AluCoat T har et unikt stjerneformet design, hvilket gør, at den kan anvendes til forskellige rørdimensioner og over f.eks. samlinger. Kombinationsrørskålen forenkler arbejdet med at isolere rørledninger betydeligt og udgør desuden en meget effektiv isolering, der beskytter mod varme, brand, lyd og kondens.

Ledninger til varme rør, kolde rør, rør til komfortkøling, røg- og røggaskanaler samt rør til regnvand og spildevand skal af forskellige årsager isoleres. Gennem isolering mindskes varmetabet, og man undgår frostskader samt spredning af brand og kondensdannelse. På visse rør kræves desuden isolering for at dæmpe uønsket lyd.

PAROC Hvac Combi AluCoat T er en kombinationsløsning til isolering af varme rørledninger, koldtvandsledninger og rørledninger til komfortkøling. Rørskålen har et unikt stjerneformet design, og fordi produktet dækker flere dimensioner, går installationen både hurtigere og nemmere. 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Fordele ved PAROC Hvac Combi Alucoat T

  • Hurtigere, flottere og enklere montering
  • Beskytter mod varme, brand, lyd og kondens
  • Brandsikker – brandklassificeret iht. Euroklasse A2L-s1-d0.
  • Produceret lokalt 
  • Kombirørskålene giver en enklere håndtering hos forhandlere og isoleringsteknikere
Combi-storlekar-2
PAROC Hvac Combi AluCoat T er en præfabrikeret isolering af ubrændbar stenuld belagt med armeret overlappende aluminiumfolie og tape i længderetningen. Anvendelsesområdet er isolering af varme rørledninger samt isolering af koldtvandsledninger og rørledninger til komfortkøling, når fugetætning udføres i overensstemmelse med vores dokumenterede monteringsanvisninger. 

I sortimentet indgår isolering til rørdimensionerne 12-18 mm, 22-28 mm, 32-38 mm samt 42-48 mm. Tykkelse 20-80 mm. Længde 1200 mm.