Mineraluld bidrager både til bæredygtighed og klimamål

08 jan 2021

Af Frank Larsen, formand for Mineraluldsindustriens brancheforening, MBR.

Udgivet i Politiken og politiken.dk den 7/1 2021

Lad os slå det fast med syvtommersøm: Mineraluld er sikkert at anvende og bidrager til både til bæredygtighed og klimamål. 

I et debatindlæg d. 1. januar 2021, fremsætter Wedele og Mathiassen en række påstande om mineraluld og argumenterer for, at det er bedre at bruge isoleringsprodukter af træfiber og papir. Ikke overraskende deler vi ikke den opfattelse. 

Mineraluld har i årtier været det foretrukne isoleringsmateriale i Danmark– af gode grunde. Det leverer langtidsholdbare energibesparelser, som er vigtige i den grønne omstilling. Det er et uorganisk, naturligt materiale, som ikke angribes af fugt og skimmelsvamp, hvilket både er vigtigt for bygningskonstruktionen og for sundheden for dem, som opholder sig i bygningen. Og ikke mindst giver det naturlig brandsikkerhed uden tilsætning af kemikalier, til forskel fra de fleste andre isoleringsmaterialer. Alt sammen forhold, som er vigtige for bæredygtigt byggeri. 

Mineraluld fremstilles ved høje temperaturer, hvilket giver isoleringen de særlige kvaliteter. Energiforbruget tjenes dog hjem mange gang i form af langvarige energibesparelser. Det samme gælder for CO2-regnskabet. Det danske energiforbrug kommer i stigende grad fra vedvarende energikilder, men opvarmning af vores bygninger står for 20% af Danmarks CO2-udledning – og 40% af energiforbruget. Hvis den grønne omstilling ikke skal blive unødvendig dyr, er det vigtigt sætte målrettet ind overfor det høje energiforbrug i bygninger.  I Danmark har vi heldigvis tradition for at bygge bygninger, som skal holde i generationer, og det betyder, at god kvalitet og lang holdbarhed for materialer kan betale sig. Mineraluld har markedets længste, dokumenterede holdbarhed. Det er helt afgørende for at nå vores klimamål, at bygninger har et lavt energiforbrug, og i den sammenhæng er det uheldigt, hvis isoleringsevnen ikke virker tilstrækkeligt efter nogle år.  

Wedele og Mathiassen mener, at det af hensyn til klimaet er bedre at bruge træfiber- og papirisolering. Det fremføres, at disse materialer lagrer CO2. Men ser man på hele produktets livscyklus, kommer man frem til et andet resultat. Lige som træet i skoven afgiver CO2, når det går i forrådnelse, afgiver træfiber- og papirisolering CO2, når det nedbrydes. Hvis CO2 afgivelsen for træ- og papirfiberisolering kommer med i regnestykket, viser det sig, at der ikke er så stor forskel til mineraluld. Og denne forskel vil inden for de kommende år forventeligt mindskes yderligere i takt med, at danske mineraluldsproducenter omstiller deres produktion til vedvarende energikilder. 

Og lad os afslutningsvis slå det fast med syvtommer søm: mineraluld er sikkert at anvende. Vi hilser det velkomment, at en kommende opdatering af arbejdsmiljøreglerne medfører, at mineraluld bliver omfattet af de samme regler, som i en årrække har været gældende for alle andre typer isolering. Arbejdsmiljøregulering indeholder et forebyggelsesprincip om, at arbejdsgiveren altid skal vurdere, om et givent materiale kan erstattes af et mindre farligt alternativ – det vil således gælde for mineraluld, som det gælder for alle andre isoleringsmaterialer.  Efter vores mening vil mineraluld ofte være det oplagte valg i den konkrete situation, i og med mineraluld er ubrændbart og derfor ikke udgør en risiko for brand ved montering, og ikke indeholder skadelige brand- og fugthæmmende kemikalier. 

Af hensyn til det danske klimamål er det tvingende nødvendigt, at vi i Danmark høster det rentable potentiale for at mindske varmeforbruget med mindst 10% frem til 2030 ved at foretage efterisolering af de eksisterende bygninger, og mineraluld er et velafprøvet, veldokumenteret og sikkert middel. Der er masser af gode grunde til at vælge mineraluldsisolering både ved nybyggeri og renovering.