Arbejdsanvisning PAROC XMV 012 og XMV 020 Luft- og dampspærre samt XST 013 Tætningstape

PAROC XMW er en polyethylenfolie, der anvendes som luft- og dampspærre i ydervægge, gulve og lofter. Sammen med vores tapeprodukter får du et komplet system, der garanterer tætheden i bygningens levetid.

 

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

Tætningstapen PAROC XST 013 er en enkeltklæbende tape, der kan anvendes til samling af plastfolie for at opnå et heldækkende luft- og diffusionstæt lag. Den kan også anvendes til vindues- og dørlysninger, bjælkegennemføringer m.m. Eftersom produktet klæber godt – også på sin egen bagside, er det forsynet med beskyttelsespapir, som fjernes ved montering.
Ved montering i loft og gulv skal sikkerhedsbestemmelserne om beskyttelse mod gennemfald overholdes. 

Luft- og dampspærren monteres med et anbefalet overlap på 200 mm. Sammenføjningen skal være tapet sammen, for at man opnår det bedste resultat. Brug godkendt tape, f.eks. PAROC XST 013 Tætningstape. Ved montering på træregler anvendes hæfteklammer, og på metalregler anvendes PAROC XFM 003 Dobbelttape. 

For at sikre den bedst mulige vedhæftning af tapen skal overfladen være tør, ren og fri for olie. Til rengøring af overfladen kan der eksempelvis anvendes denatureret alkohol eller lignende. 

Tapens kvalitet og vedhæftning afhænger af tryk og temperatur. En god udførelse sker ved håndkraft eller med en plastspatel, som følger plastfoliens overflade, så der ikke opstår buler. Den optimale temperatur i forbindelse med påsætning er over +5 °C.

Hvis indervæggene skal bygges, inden luft- og dampspærren monteres, skal der monteres en strimmel luft- og dampspærre ved tilslutningerne til loft, gulv og væg. Luft- og dampspærren bør ikke anvendes, hvis konstruktionen skal have en fugtspærre som i eksempelvis vådrum.

MONTERING I LOFT OG SKRÅLOFT

Klip luft- og dampspærren til i den ønskede længde, så den kan trækkes 200 mm ned på ydervæggene. Fold den ud i sin fulde bredde, og fastgør den til bjælkerne i bjælkernes længderetning. Sammenføjningen skal tapes, klemmes over bjælken og have et overlap på mindst 200 mm. Maksimalt c/c 400 mm på forskalling.

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ VÆG  
Rul luft- og dampspærren ud ved den flade, der skal dækkes, og klip den til i den ønskede længde. Fold den korte kant ud mod loftet, og fastgør luft- og dampspærren til reglerne – også omkring vinduer og døre.  Sammenføjningen skal tapes, klemmes over regler og have et overlap på mindst 200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ GULV
Rul luft- og dampspærren ud på den flade, der skal dækkes, og klip den til i den ønskede længde, så den kan trækkes 200 mm op på ydervæggene. Der skal være et overlap på 500 mm, men hvis sammenføjningerne tætnes med tape, er det tilstrækkeligt med 200 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ SVAGT HÆLDENDE LOFT 
En luft- og dampspærre skal anvendes ved alle typer af lavt hældende lofter. For at opnå det bedst mulige resultat skal luft- og dampspærren placeres, så den er trukket maks. 1/3 tilbage ind i isoleringslaget i konstruktionen regnet fra den varme side uanset underlag. Sammenføjningerne skal tapes både på langs og på tværs og udføres med mindst 200 mm overlapning. På underlag af trapezprofileret stålplade placeres sammenføjningen over profiltoppen. Ved tilslutning til vertikale flader trækkes luft- og dampspærren op og fastgøres med dobbeltklæbende tape. Skader i form af huller skal dækkes med ny luft- og dampspærre, mens revner repareres med godkendt og aldersbestandig tape. 

 
HULLER OG GENNEMFØRINGER
Alle huller og gennemføringer i luft- og dampspærren skal tætnes omhyggeligt med godkendte, aldersbestandige produkter.  

Til tætning af større huller i luft- og dampspærren kan der anvendes et eller flere ark PAROC XST 012 Tapeark. Dette produkt anvendes også, når der laves huller i forbindelse med installation af PAROC Løsuld, hvor luft- og dampspærren skæres op og lukkes igen.  Det er vigtigt, at produktet påføres med tryk mod plastfoliens overflade, således at der ikke opstår buler. 

Der kan anvendes PAROC XST 013 Tætningstape til at tætne mindre huller. Ved bjælkegennemføringer skal der tapes en omgang rundt om bjælken. Sæt et afklippet stykke tape på hver side af bjælken med halvdelen af overfladen på bjælken og den anden halvdel mod tætningslaget. Klip og fold i over- og underkanten. Gør det samme på over- og undersiden.

Bjælkegennemføringer kan også tætnes med PAROC XSS 005 Tætningsbånd af butylgummi, som er fleksibelt og kan tilpasses og fastgøres på de mest almindelige materialer. Dette gør, at produktet er særligt velegnet som tætning omkring gennemføringer, kanter og hjørner. Det svøber sig omkring ujævnheder og vinkler, uden at man er nødt til at lægge flere lag. 

VINDUER OG DØRE
Til tætning af hjørner i vindues- og dørlysninger anvendes PAROC XMV 002 Hjørnetætning. Dette produkt er udformet til at passe til tre forskellige dybder (125, 170 og 200 mm), men kan nemt tilpasses til andre dimensioner. Hjørnetætning monteres med tætningstape.

INDERHJØRNER 
Dampspærren skal være ubrudt i vinkler, hvor eksempelvis loft og vægge eller gulv og vægge mødes. PAROC XMV 003 Vinkeltætning kan formes og hjælper dig med at opnå en optimal løsning.