Arbejde med mineraluld

PAROC eXtraDen 1. juli 2021 udsendte Arbejdstilsynets en ny bekendtgørelse om montering og nedrivning af mineraluld. De nye regler skelner mellem ’ny’ og ’gammel’ mineraluld og fastsætter forskellig håndtering af de to typer. 


Typiske arbejdssituationer, hvor man skal forholde sig til de nye regler, er:

  • Nybyg og tilbygninger, hvor man anvender ny mineraluld (fremstillet efter 1997)
  • Renovering og ombygning, hvor man anvender ny mineraluld, men kan komme i kontakt med gammel mineraluld
  • Nedrivning, der typisk er kontakt med gammel mineraluld

For at sikre viden om de nye regler har medlemmene i Mineraluldsindustriens brancheråd (MBR) udarbejdet en nem og overskuelig quick guide samt en mere omfattende guide til montering og nedrivning af mineraluld.

 

Download Quick Guide >

Download Full Guide >