Arbejdsanvisning Isolere kolde lofter med PAROC CGL 20cy

PAROC CGL 20cy

PAROC CGL 20cy kan bruges i mindre opvarmede områder som kældre, parkeringshuse og andre rum, hvor rummet ovenfor opvarmes. Montering af Paroc CGL 20cy skal altid være på koldsiden for at undgå kondens.
2018-04-13

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.
Læs mere

Installation PAROC CGL 20cy 
Det er nemt at isolere en kolde lofter med PAROC CGL 20cy.
Se den animerede installationsvideo her >>

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

PAROC CGL 20cy er en lamel, der limes direkte på beton. Det fjerner meget af det traditionelle arbejde og skaber en overflade, der nemt kan gøres færdig uden behov for bærende konstruktioner eller mekaniske fastgørelser. Den affasede kant på lamellen gør alle mindre ujævnheder usynlige og det færdige loft mere æstetisk tiltalende. PAROC CGL 20cy monteres med en cementbaseret lim, f.eks. PAROC XPG 001 Bygningsklæber.

 

PAROC CGL 20cy limes direkte mod beton med PAROC XPG 001 Bygningsklæber, der er specielt fremstillet til formålet. Den kan bruges ind- og udvendigt på alle mineralske og næsten alle organiske underlag. Overfladen, som lamellerne limes mod, skal være grundigt rengjorte og stærke.

Installation PAROC CGL 20cy 

Forbered bygningsklæberen. Mål vand op, og tilsæt tørblandingen. Blandingsforholdet er 5,75 liter vand pr. 25 kg. sæk. Bland godt, og lad produktet hvile i ca. 5 minutter. Bland igen før brug.

Installation PAROC CGL 20cy 


Påfør bygningsklæberen heldækkende på bagsiden af lamellen. Materialeforbrug ca. 4-5 kg/m2 afhængigt af underlag. Dette er beregnet på ublandet klæber.

 
Installation PAROC CGL 20cy  Brug en tandspartel ved pålægningen, størrelse 15 mm.
Installation PAROC CGL 20cy 

Monter lamellerne mod undersiden af betonen med forskudte sammenføjninger som vist på billedet. For at få den bedste vedhæftning skal dette gøres inden for 10 minutter efter pålægningen. Brug et værktøj, der undgår at sætte mærker fra fingre i den færdige overflade.

Installation PAROC CGL 20cy 

Loftet er færdigt til den efterfølgende maling. I visse miljøer, hvor der stilles særlige krav til udseende, kan man undlade at male.

Loftet skal males med produkter, der er beregnet til underlaget, og i overensstemmelse med malingproducentens anvisninger. Det anbefales at bruge en porøs maling, der bevarer overfladens høje lydabsorberende egenskaber. Aktører, der producerer systemer til pudsede facader, har de rigtige produkter til malerarbejde. 

Målningsutrustning  Malerudstyr.
Förbered färgsputan för målning av PAROC CGL 20cy 

Kom malingen i malersprøjten.

Målning av PAROC CGL 20cy  Påfør malingen ved at sprøjte den
Målning av PAROC CGL 20cy  ... på overfladen som et tyndt lag  ...
Målning av PAROC CGL 20cy  ... over hele overfladen.
Målad PAROC CGL 20cy

Færdigmalet overflade.