Arbejdsanvisning PAROC XSS 002 og PAROC XSS 015 Sokkeltætning

Sokkeltætning/Sokkeltætning L tætner godt ved soklen og standser effektivt fugtvandringen fra betonpladen til soklen. Designet med langsgående "forhøjninger" på den ene side giver høj sikkerhed mod luftlækager i tilslutningen mellem fundamentet og gulv-/vægkonstruktionen. 

Sokkeltætning L er belagt med en overlapning af luft- og dampspærre, der giver et ekstra højt niveau af sikkerhed mod luftlækage og kan bruges som beskyttelse til soklen før vægmontering.

OBS! Vend den rillede side nedad.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

2018-05-28

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

Rengør fundamentet eller betonpladen omhyggeligt. Skrab mørtel, grus, savsmuld og lignende af, eller brug en stålbørste til at få en helt ren overflade. Større ujævnheder mejsles væk. Sørg for, at overfladen er plan og jævn. Sokkeltætningen monteres derefter, så den sidder præcist under soklen. Det er vigtigt at vælge en bredde på sokkeltætningen, der er mindst lige så bred som den sokkel, som senere skal monteres.

Vend sokkeltætningens rillede sided nedad mod betonen, og når det kommer til XSS 015 betyder det at plastfilmen ender på toppen. Sokkeltætningen rulles derefter ud og fastgøres med stålsøm eller dobbeltklæbende tape. Endelig fastgørelse foretages, når soklen monteres på fundamentpladen med passende sømsamlinger.

             

            

 

Overlapningen af luft- og damptæt plastfolie på Sokkeltætning L foldes over soklen som beskyttelse mod nedbør og tilsmudsning, før montering af væggen påbegyndes. For at holde den på plads, lægges en regel på oversiden, som samtidigt beskytter plasten, eller den fastgøres til ydersiden af soklen eller fundamentet.


Når væggen monteres, foldes overlapningen ud og op på indersiden af væggens luft- og dampspærre og tapes fast. Brug ældningsbestandig tape, såsom PAROC XST 013 Tætningstape, til tætning mod plast og til udbedring af eventuelle skader.