Arbejdsanvisning Tillægsisolere kældervægger fra indersiden

Tillægsisolering fra indersiden bør ikke være den eneste foranstaltning på grund af risikoen for fugtproblemer. Hvis denne fremgangsmåde alligevel vælges, skal det sikres, at væggen er tør hele året rundt. Dræning og udvendig tillægsisolering bør altid udføres som et første valg.

2019-04-01

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Indgående produkter: PAROC eXtra, PAROC GRS 30. 

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

Før du isolerer kældervæggen indvendigt, bør du først kontrollere, at væggen er tør, samt dræne og isolere væggen fra ydersiden med PAROC GRS 20 eller GRS 30 Terræn. Dette giver dig både isolering og fugtbeskyttelse samtidig. Når du dræner og isolerer din kældervæg på ydersiden, kan du afslutte med en tynd komfortisolering på indersiden. Vi anbefaler, at du bruger stålregler, da fugt kan beskadige træet. Der anvendes ingen luft- og dampspærre. 

 

 

 

 

Fjern indfatning og lister, radiatorer og lignende. Fastgør en stålskinne, 45 mm, i loft og på gulvet 20 mm fra væggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læg PAROC XSS 002 Sokkeltætning (A) under stålskinnen på gulvet for at beskytte mod fugt. Hvis underlaget er beton, skal du sømme skinnen fast med stålsøm eller bruge en boltpistol.

1. Eksisterende loft

2. Eksisterende væg

3. Eksisterende gulv

4. Regel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fastgør de stående stålregler mellem gulv- og loftsskinnerne. Begynd ved hjørnerne. Brug et vaterpas, og placer den første regel. Monter efterfølgende PAROC GRS 30 (
C) bag ved de stående regler, hvilket giver en effektiv fugtadskillelse og bryder kuldebroen mellem kældervæggen og reglerne. Brug et måleværktøj for at få den rette afstand mellem reglerne. Kontakt en elektriker og en rørlægger for eventuel færdiggørelse af stikkontakter og radiatorer. Ved vinduet kan du vinkle reglen, så den får den korrekte hældning. Tætn rundt om vinduerne med tætningsbånd (B).

1. Hjørner

2. Eksisterende væg

3. Regel skæres på skrå evt. ved vinduesniche

4. Regel

5 Board

6. Isolering

 

 

 

 

 

 

Monter PAROC eXtra Stålregelplade c600 (eller c450) (D) mellem stålreglerne. Brug om muligt hele plader, og sørg for, at isoleringen lukker tæt mod skelettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er du klar til at montere inderbeklædningen, f.eks. gipsplader.

1. Isolering

2. Eksisterende væg

3. Gips

4. Regel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdiggør det elektriske arbejde, og færdiggør væggen med spartling, maling eller tapetsering. Monter indfatning og lister.