MONTERINGSANVISNING - PAROC Hvac Section GreyCoat T

PAROC Hvac Section GreyCoat TPAROC Hvac Section GreyCoat er en ikke-brændbar stenulds rørskål til varmeisolering af rør i bygninger og skibe. Den er beklædt med forstærket grå aluminiumsfolie. Ydermere er der placeret selvklæbende tape i længderetningen, som muliggør hurtig montage og forhindrer kondensering. Med sit lysegrå yderlag er PAROC Hvac GreyCoat-produkter det perfekte valg til anvendelser, hvor installationerne er synlige, f.eks. i butikscentre, offentlige bygninger og sportshaller. Desuden giver PAROC's Hvac GreyCoat-produkter et flot udseende, uden at man behøver at anvende yderligere beklædning eller maling, hvilket medfører store tidsbesparelser, og slutresultatet bliver både rent og pænt.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig.

2018-10-01

Skyddsutrustning 

Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

 
God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle installationsanbefalinger


Arbejde med teknisk isolering er et håndværk, der kræver en høj grad af detailviden og præcision. Det er også vigtigt at have kendskab til f.eks.bygningsreglementet, Svensk Byggtjänsts AMA VVS & Kyl og SS’s standarder og isoleringens betydning i de forskellige systemer, samt hvordan du bruger og håndterer de forskellige produkter til alle anvendelser i VVS og industri. Installationer af teknisk isolering skal altid udføres i henhold til vores dokumenterede monteringsanvisninger.

Håndtering og opbevaring


Isoleringen håndteres med omhu, så der ikke er risiko for at påvirke dens funktion. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden den installeres. Hvis produkterne opbevares udendørs, skal de beskyttes mod regn og ikke ligge direkte på jorden. Om nødvendigt skal produkterne være dækket af en vandtæt presenning eller plastik. Monter aldrig våd isolering. Hvis et produkt er blevet gennemblødt, skal pakken åbnes, så produktet kan tørre. Så kan det senere bruges på den sædvanlige måde. PAROC stenuld tørrer hurtigt. Håndter altid produktpakkerne, så der ikke sker skader på pakkernes kanter eller hjørner, især ved omlæsning.

Tilpasning af format


Når du tilpasser produkternes format, skal der anvendes egnet værktøj. Tilpasningen af produktets format skal foregå, så revner og mellemrum minimeres under installationen. For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen.
Rigtigt produkt ved rigtig temperatur
På trods af at stenulden har en termostabilitet, som overstiger 1000 °C, er det meget vigtigt at tage hensyn til, at produkterne har forskellig anvendelsestemperatur afhængigt af bl.a. densitet. Det er derfor meget vigtigt at vælge det rette produkt til den rette applikation.
Den højeste deklarerede og/eller anbefalede anvendelsestemperatur fremgår af den respektive produktside. Ved brug af produkter ved højere temperaturer end 200 °C vil bindemidlet brændes væk i de partier, hvor temperaturen overstiger 200 °C. Under bortbrændingen kan der opstå en vis mængde røg og lugt. Der kræves god ventilation for at lede denne røg væk. For at få en så gunstig bortbrænding af bindemidlet som muligt bør første ophedning af objektet ske langsomt, ca. 50 °C pr. time.

Ved isolering af objekter med højere temperaturer end 200 °C skal følgende punkter iagttages:
- Isoleringen må ikke belastes. 
- Isoleringen monteres, så den presses godt imod isoleringsobjektet ved hjælp af fastgørelsesanordning og/eller yderbeklædning.
- Der anvendes afstandsholdere eller et andet middel til at aflaste isoleringen. 
- Ved højere temperaturer skal produkter med høj densitet anvendes. Dette er for at sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

Rørskålens størrelse bestemmes af den eksisterende rørdimension og den nødvendige isoleringstykkelse. Ved montering presses rørskålen sammen, så alle spalter og slidser fjernes.

TRÅDSIKRING/SPIRALVIKLING
PAROC rørskåle monteres ved f.eks. trådsikring eller fastspænding. På rørskåle ≥ 89 mm anvendes der min. 0,55 mm galvaniseret ståltråd til trådsikring og besætning, såfremt der ikke anvendes signodebånd. Trådsikring foretages 3 gange pr. rørskål fordelt ligeligt over hele rørskålens længde. Besætning udføres som ringformede, afbrudte trådstykker. Besætning udføres på hver rørskål.

 

 

 

SIGNODEBÅND
For rørskåle med en indvendig diameter på ≥ 89 mm kan der evt. anvendes signodebånd fremfor galvaniseret ståltråd på 0,55 mm.

Anvendes signodebånd skal mindst to bånd pr. rørskål anvendes - et i hver ende.

 

 

 

BØJNINGER
Ved isolering af bøjninger skæres rørskåle i kileformede stykker, som derefter fastgøres på samme måde som rørskåle generelt.

 

 

 

 

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T
Præfabrikeret bøjning fastgøres på samme måde som rørskåle generelt og derefter skubbes den over rørbøjningen.

 

 

 

 

SAMMENFØJNING PÅ LANGS
Når rørskålen er monteret omkring røret, trækkes beskyttelsespapiret af tapen. For at gøre det lettere at fjerne beskyttelsespapiret er det forsynet med såkaldt ”fingerlift”. Fold overlapningen mod rørskålen, og tryk så hårdt, at tapen klæber fast til folieoverfladen. Sørg for, at der ikke dannes spalter ved rørskålsslidsen, men undgå at strække overlapningen unødigt hårdt. For at opnå tilstrækkelig vedhæftning i tapesamlingen, kan der evt. anvendes enspartel eller lign. værktøj.

 

 

FORGRENINGER
Alle led, f.eks. mellem to rør, vedhæng og lignende skal forsegles med PAROC Tape AluCoat Glat eller PAROC Tape AluCoat Armeret eller lign. Hvor det er muligt, skal der anvendes 75 mm bredt tape bånd. Afslut tværbåndet med en såkaldt ”sikring”.

 

 

 

BØJNINGER
Bøjninger er normalt lavet med segmenter skåret fra PAROC Hvac Section AluCoat T. Bøjningen er derefter forseglet med PAROC Tape AluCoat Glat eller PAROC Tape AluCoat Armeret eller lign.

 

 

 

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T
Bøjningen der er forsynet med overlapning og tape, monteres på samme måde som rørskålen og skubbes derefter over rørbøjningen.

 

 

 

 

AFSLUTNING
Når monteringen af rørskålen er færdig, pakkes PAROC Tape AluCoat Glat eller PAROC Tape AluCoat Armeret eller lign. rundt om rørskålen og derefter ned mod røret. Synlige overflader kan derefter forsynes med en endeamanchet, der er forseglet med galvaniseret ståltråd.

 

 

 

Eksempel på sikring med tape

Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.