MONTERINGSANVISNING - Udvendig brandisolering rektangulære kanaler PAROC netmåtte

Paroc Hvac Fire Mat ComfortParoc Hvac Fire Mat BlackCoat

Isolering af ventilationskanaler med PAROC HVAC Fire Mat giver vedligeholdelsesfri brandbeskyttelse. Systemet giver brand-, varme- og lydisolering i et og samme produkt. Produktet er udstyret med et net, der gør monteringen sikker og limfri.

PAROC HVAC Fire Mat er testet i henhold til den harmoniserede europæiske standard EN 1366-1 og er godkendt til brandsikring op til 120 minutter og til gennemføringer i alle typer brandklassificerede vægge, fx beton- og gipspladevægge.

Den har en forstærket sort aluminiumsfolie, der forhindrer kondens. Den anvendes ofte hvor der er krav til æstetik.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig. 

2022-11-15

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

 

 

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle installationsanbefalinger

Arbejde med teknisk isolering er et håndværk, der kræver en høj grad af detailviden og præcision. Det er også vigtigt at have kendskab til f.eks.bygningsreglementet, Svensk Byggtjänsts AMA VVS & Kyl og SS’s standarder og isoleringens betydning i de forskellige systemer, samt hvordan du bruger og håndterer de forskellige produkter til alle anvendelser i VVS og industri. Installationer af teknisk isolering skal altid udføres i henhold til vores dokumenterede monteringsanvisninger.

Håndtering og opbevaring

Isoleringen håndteres med omhu, så der ikke er risiko for at påvirke dens funktion. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden den installeres. Hvis produkterne opbevares udendørs, skal de beskyttes mod regn og ikke ligge direkte på jorden. Om nødvendigt skal produkterne være dækket af en vandtæt presenning eller plastik. Monter aldrig våd isolering. Hvis et produkt er blevet gennemblødt, skal pakken åbnes, så produktet kan tørre. Så kan det senere bruges på den sædvanlige måde. PAROC stenuld tørrer hurtigt. Håndter altid produktpakkerne, så der ikke sker skader på pakkernes kanter eller hjørner, især ved omlæsning.

Tilpasning af format

Når du tilpasser produkternes format, skal der anvendes egnet værktøj. Tilpasningen af produktets format skal foregå, så revner og mellemrum minimeres under installationen. For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen.

Rigtigt produkt ved rigtig temperatur

På trods af at stenulden har en termostabilitet, som overstiger 1000 °C, er det meget vigtigt at tage hensyn til, at produkterne har forskellig anvendelsestemperatur afhængigt af bl.a. densitet. Det er derfor meget vigtigt at vælge det rette produkt til den rette applikation.
Den højeste deklarerede og/eller anbefalede anvendelsestemperatur fremgår af den respektive produktside. Ved brug af produkter ved højere temperaturer end 200 °C vil bindemidlet brændes væk i de partier, hvor temperaturen overstiger 200 °C. Under bortbrændingen kan der opstå en vis mængde røg og lugt. Der kræves god ventilation for at lede denne røg væk. For at få en så gunstig bortbrænding af bindemidlet som muligt bør første ophedning af objektet ske langsomt, ca. 50 °C pr. time.

Ved isolering af objekter med højere temperaturer end 200 °C skal følgende punkter iagttages:
- Isoleringen må ikke belastes. 
- Isoleringen monteres, så den presses godt imod isoleringsobjektet ved hjælp af fastgørelsesanordning og/eller yderbeklædning.
- Der anvendes afstandsholdere eller et andet middel til at aflaste isoleringen. 
- Ved højere temperaturer skal produkter med høj densitet anvendes. Dette er for at sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

installation rect ductEn brandklassificeret ventilationskanal skal normalt transportere luft, og derfor skal man altid følge kanalproducentens installations-beskrivelse samt ventilationskonstruktørens anvisninger.
I prøvningsstandarden EN 1366-1 er det beskrevet, hvilken kanalstørrelse der skal testes. De tests, som Paroc har udført, følger den anbefalede størrelse. 

 

 

 

installation rect duct close upResultatet kan så anvendes på kanaler op til 1250 x 1000 mm. Den testede rektangulære kanal er af galvaniseret plademetal med en tæthedsklasse C iht. EN 1507. Tilslutninger mellem kanalsektioner med flanger (koldpressede eller punktsvejsede) mindst 20 x 20 x 3 mm ifølge producentens anvisninger; der kræves ikke brandtætning, og flangerne samles med C-profil. Flangernes hjørner monteres med M8 bolt og møtrik. Tætning i kanalsamlingen udføres med EPDM-liste. For EI 120 udøres tætningen i kanalsamlingen med keramisk pakning (f.eks. Kerafix 2000)

Kanalsektioner kan være maks. 1800 mm for brandklassifi-ceringer op til og med 60 minutter og maks. 1500 mm for brandklassifi ceringer over 60 minutter. 
Når den ene side af kanalen overstiger 500 mm, skal den afstives indvendigt. 1800 mm kanalsektion skal udføres med to afstivninger; 1500 mm lang kanalsektion skal udføres med én afstivning. Afstivningerne består af M70 delen på ydersiden af kanalen og et 16 mm stålrør i 2 mm godstykkelse.

Kanalens ophæng må ikke udsættes for trækspænding over 9 N/mm² for brandklasser op til 60 minutter og 6 N/mm² for brandklasser over 60 minutter. Den maksimale afstand mellem ophæng på vandret kanal er 1,8 m til og med brandklasse EI 60 og 1,3 m for EI 90 og EI 120. Lodrette kanaler skal støttes med maks. 5 meters afstand.

Den bygningsdel, som ophængningen fastgøres i, forudsættes at være af mindst samme brandklasse som kanalen.

Montering af netmåtte 

wired mat cut with scissorsNetmåtten skæres i længder tilpasset til kanalens omkreds og monteres, så der ikke opstår sprækker i sammenføjningerne.

 

 

 

 

 

fire-insulation-rect-ductAlle samlinger, langs- og rundtgående, skal sys, fastgøres med klammer eller sammenføjes på en tilsvarende måde. Stinglængden og afstanden mellem klammerne skal være 50-100 mm. Sytråden skal være galvaniseret ståltråd, min. 0,7 mm tykkelse, og skal bindes mindst én gang pr. kappelængde. Klammer skal være af stål.

For at forhindre nedhængning på undersiden af bredden på rektangulære kanaler kan man holde måtten mod kanalen, med hjælp af svejsepinde.

Da PAROC HVAC Fire Mat er blød og formbar, kræves der ingen tilskæring ved samlinger eller ophæng. For isolering af bøjninger, se PAROC.DK.

 

 

 

Lodret montering

De mål, der gælder for vandret montering, gælder også for lodret montering. Stående kanaler forsynes med stifter på fire sider for at forhindre sammentrykning af underliggende måtter. 

fire-insulation-rect-duct-ei30-ei60-building-component-dk

Rektangulære kanaler EI 30 til og med EI 60

Afstanden mellem væg og kanal må højst være 30 mm (A). Væggen forudsættes at holde samme brandklasse som kanalen.
Spalten mellem kanal og væg skal fyldes med PAROC Stenuld og forsegles på begge sider med PAROC Duct Protect Fireseal med en tykkelse på mindst 5 mm. Påfør produktet med en fugesprøjte, og sørg for god kontakt med overfladerne. Glat overfladen med en skraber eller en fugtig klud/svamp.
For at opretholde gennemføringens tæthed og ikke skabe utætheder ved brand skal kanalen 4-sidigt fastgøres og afstives på begge sider af væggen med L-profiler (D) med målene 40 x 55 x 1 mm. 
Konstruktionen er godkendt til såvel lette som tunge brand-klassificerede vægge. Den tilsvarende installation skal anvendes, når lodrette kanaler går gennem brandklassificerede betondæk.

fire-insulation-rect-duct-ei30-ei120-building-component-dk

Alternativ fastgørelse EI 30 til og med EI 120 

Til brandklasse EI 30-EI 120 kan man også anvende L-profiler 30 x 30 x 3 mm. L-profilen skal stikke 550 mm ud over kanalens bredde, henholdsvis justeres til fastgørelse på det nærmeste monteringspunkt.
Profilens længde skal svare til kanalens højde. Profilerne fastgøres med selvskærende skruer (min. Ø3,5 mm) (E) med en afstand mellem skruerne på 100 mm rundt om kanalen og med en passende forankring i væggen.

Konstruktionen er godkendt til såvel lette som tunge brandklassificerede vægge. Tilsvarende installation skal anvendes, når lodrette kanaler går gennem brandklassificerede betondæk. 

fire-insulation-rect-duct-alternative-fastening

fire-insulation-rect-duct-alternative-fastening-2

Til lodret montering ved EI 120 gælder profil 60 x 40 x 1 mm. Profilen skal være 120 mm længere end kanalens bredde og samme længde som kanalens højde. 
Profilerne skal desuden fastgøres i væg eller betondæk med fastgørelsesanordninger, der er tilpasset til konstruktionen.

 

 

 

 

 

 

Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.