MONTERINGSANVISNING - Udvendig kondensisolering med Paroc lamelmåtter

Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat

PAROC HVAC Lamella Mat Alucoat er en ikke-brændbar stenulds isolering til varme- og kondensisolering af ventilationskanaler og udstyr. Den er beklædt med forstærket aluminiums folie.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig.

2022-11-15

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

 
God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle installationsanbefalinger

Arbejde med teknisk isolering er et håndværk, der kræver en høj grad af detailviden og præcision. Det er også vigtigt at have kendskab til f.eks.bygningsreglementet, Svensk Byggtjänsts AMA VVS & Kyl og SS’s standarder og isoleringens betydning i de forskellige systemer, samt hvordan du bruger og håndterer de forskellige produkter til alle anvendelser i VVS og industri. Installationer af teknisk isolering skal altid udføres i henhold til vores dokumenterede monteringsanvisninger.

Håndtering og opbevaring

Isoleringen håndteres med omhu, så der ikke er risiko for at påvirke dens funktion. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden den installeres. Hvis produkterne opbevares udendørs, skal de beskyttes mod regn og ikke ligge direkte på jorden. Om nødvendigt skal produkterne være dækket af en vandtæt presenning eller plastik. Monter aldrig våd isolering. Hvis et produkt er blevet gennemblødt, skal pakken åbnes, så produktet kan tørre. Så kan det senere bruges på den sædvanlige måde. PAROC stenuld tørrer hurtigt. Håndter altid produktpakkerne, så der ikke sker skader på pakkernes kanter eller hjørner, især ved omlæsning.

Tilpasning af format

Når du tilpasser produkternes format, skal der anvendes egnet værktøj. Tilpasningen af produktets format skal foregå, så revner og mellemrum minimeres under installationen. For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen.

Rigtigt produkt ved rigtig temperatur

På trods af at stenulden har en termostabilitet, som overstiger 1000 °C, er det meget vigtigt at tage hensyn til, at produkterne har forskellig anvendelsestemperatur afhængigt af bl.a. densitet. Det er derfor meget vigtigt at vælge det rette produkt til den rette applikation.
Den højeste deklarerede og/eller anbefalede anvendelsestemperatur fremgår af den respektive produktside. Ved brug af produkter ved højere temperaturer end 200 °C vil bindemidlet brændes væk i de partier, hvor temperaturen overstiger 200 °C. Under bortbrændingen kan der opstå en vis mængde røg og lugt. Der kræves god ventilation for at lede denne røg væk. For at få en så gunstig bortbrænding af bindemidlet som muligt bør første ophedning af objektet ske langsomt, ca. 50 °C pr. time.

Ved isolering af objekter med højere temperaturer end 200 °C skal følgende punkter iagttages:
- Isoleringen må ikke belastes. 
- Isoleringen monteres, så den presses godt imod isoleringsobjektet ved hjælp af fastgørelsesanordning og/eller yderbeklædning.
- Der anvendes afstandsholdere eller et andet middel til at aflaste isoleringen. 
- Ved højere temperaturer skal produkter med høj densitet anvendes. Dette er for at sikre god varmeisolering og formstabilitet.

For at undgå spalter ved montering af PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat skal længden tilpasses omhyggeligt til omkredsen af den færdige isolering.

VIGTIGT AT HUSKE

  • Tapen er kun til fugetætning og erstatter ikke spiralvikling eller båndfiksering. 
  • PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat anvendes ved isolering mod kondens.
  • Brug aldrig smallere tape end 75 mm ved fugetætning af PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat.
  • Brug foldesikring. For udførelse af "foldesikring".    
  • Ved gennemføringer gennem brandcelleadskillelser og ved kombinationen af brand-/kondensisolering skal dampspærren fugetætnes mod væg eller bjælkelag.
  • PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat opfylder brandklasse A1.
  • For at opnå en optimal montering skal der være tilstrækkelig plads, ikke kun til isoleringen, men også til værktøj og andre ting, der kræves til monteringen.

VARME RØR

VARME

Ved varmeisolering med PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat udføres monteringen ved spiralvikling med galvaniseret ståltråd. Tråden bindes mindst én gang pr. enhed eller én gang pr. løbende meter. PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat kan også monteres ved ombinding af mindst tre bånd pr. enhed.

 

 

KOLDE RØR

KONDENS

Ved isolering af kolde kanaler, hvor der er risiko for kondens, skal der anvendes PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat. Isoleringen skal først monteres på sædvanlig måde, f.eks. ved spiralvikling. Derefter foretages fugetætning. Ved afslutningen vikles aluminiumstapen omkring lamelmåtten og derefter ned mod kanalen.

 

 

 

 

 

 

FUGETÆTNING

Alle samlinger skal fugetætnes. Brug en 75 mm bred aluminiumstape, der har lige så høj diffusionsmodstand som lamelmåttens yderbeklædning. Vi anbefaler PAROC Tape AluCoat armeret eller PAROC Tape AluCoat glat. En anbefaling kan være, at den langsgående samling tapes først, og derefter låser man denne med tape over den tværgående samling. Afslut den tværgående tape med en såkaldt "foldesikring".

Hvis PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat anvendes på store rektangulære kanaler, monteres den på lignende måde, men bør desuden sikres yderligere med svejsepinde. Afhængigt af kanalens størrelse og isoleringens tykkelse kan der være behov for 6-10 svejsepinder pr. m2. Der skal fugetætnes over svejsepinderne.

Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.