Efterisolering indvendigt af ydervæg

Merisolering af huset er en rigtig god investering. Du får en lavere varmeudgift og samtidig et mere behageligt opholdsmiljø. Du får også en stigning i husets værdi. Er facaden smuk, og bevaringsværdig, kan du vælge at isolere interiøret.

Indvendig isolering kan udføres i dit eget tempo - du tager ét rum ad gangen. En anden fordel er, at isoleringstykkelsen kan varieres fra rum til rum afhængigt af behovet. På f.eks. nordvendte vægge eller andre udsatte rum, kan det måske være ønskeligt at isolere mere. På vægge med radiatorer og lign. må forholdene være afgørende for isoleringstykkelsen. Indvendig isolering kræver fl ytning af instalationer som radiatorer, elinstalationer og øgning af dør- og vinduesindfatninger m.v.

En anden ulempe ved indvendig isolering kan være, at ”vinteren forlænges” for husets yderside, idet den ikke længere opvarmes indefra. Hvis huset har en frostfølsom facade (gammelt puds, malet,bløde sten, dårlige fuger) og der agtes isoleret mere end 100 mm indefra, bør der konsulteres en fagperson på murværk.  

Efterisolering indvendigt af ydervæg – traditionel løsning

Ved at isolere din ejendoms ydervægge med PAROC Stenuld får du en række fordele. Udover varmeisolering har ejendommen øget brandmodstandsevne, den får en fugt- og vandbestandighed, der holder hele bygningens levetid. Vælger du at isolere indretningen, kan du også tage arbejdet skridt for skridt i dit eget tempo og variere isoleringstykkelsen alt efter rummenes anvendelsesområder.

Hvad du har brug for:

PAROC XSI 003, Fugebånd
PAROC XSI 002, Fugetætning
PAROC eXtra, A-Byg
PAROC XMV 020, Luft- og dampspærre
PAROC XST 013, Tætningstape
PAROC XSS 005, Tætningsbånd

1. Før du starter

Start med at fjerne gulv- og loftlister og gerigter/paneler omkring døre og vinduer. Lad elektriker og blikkenslager udføre el- og vvs-arbejde. Undersøg om fuger omkring vinduer og dørkarme er intakt – ellers skal de udbedres. 
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step1

2. Monter reglar omkring døre og vinduer

Monter reglar omkring døre og vinduer svarende til isoleringstykkelsen. Vær opmærksom, at indadgående vinduer og døre kan monteres af og på igen og åbnes fuldt op.
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step2-DK

3. Monter reglar langs gulv og loft.

Monter reglar langs gulv og loft. Passende størrelse kan være 45 x 95 mm – passende til 95 mm PAROC eXtra A-Byg. Glem ikke at isoleringen skal helt ud i hjørnerne.
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step3-DK

4. Monter reglar

Hvis vægbeklædning skal være gipsplader, spånplader eller lign. monteres lodrette reglar med afstand svarende til pladedimensionen. Vær sikker på, at reglarne står helt lodret og med præcis afstand. For at sikre dette, forslået det at lave et fast stavmål. Husk at lave et forstærket underlag for ting/aggregater, som skal hænges op på væggen efterfølgende: f.eks. radiatorer. 
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step4

5. Monter isolering

Sørg for, at isoleringen slutter helt tæt til reglarne. Undgå småstykker, brug i videst mulig omfang hele plader isolering.


adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step5

6. Monter luft- eller dampspærre

Hvis der ikke er luft- eller dampspærre i den eksisterende væg, bør du montere en god og kraftig plastfolie over hele fl aden. Hvis der skal overlappes, så gør det på reglarne med min. 200 mm overlæg. Tape alle samlinger med tape, der er ældningsbestandig. Træk folien helt ud på vinduesog dørkarme og sørg for tæt vedhæftning her.. Det forhindrer luftlækager, som trækker fugt ind mellem væg og karm. Dampspærren skal tætnes omhyggeligt omkring alle gennemføringer. Perforér ikke dampspærren mere end nødvendigt og tætn/forsegl omhyggeligt efterfølgende.  
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step6

7. Vægbeklædning

Herefter monteres vægbeklædningen. Vær omhyggelig med huller til stikkontakter, telefonstik, ventilation m.v.
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step7-DK

8. Maling eller tapetsering

Afsluttende afbejder: fod- og dørlister, spartling, maling, tapetsering.
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step8